Diario de Mallorca – Entrevista a Jordi Cerdó Cladera

Jordi Cerdó Cladera President de la federació d’estances turístiques vacacionals de Mallorca Va ser hoteler y fundà la primera patronal a Muro. Treballà de guia turístic i en agencies. Va integrar la primera promoció de tècnics turístics de l’illa i aixecà un...